Kalama Tawya Centre 

High Road, Pwe Gauk Village, Pyin Oo Lwin, Myanmar (Burma)

Tu Học & Giáo Lý

Chương trình Pháp thoại tại Châu Âu
Sư Giác Nguyên


Berlin - Đức
Thứ Bảy 03 tháng 10 năm 2020

Chùa Từ Ân
Dorfstraße 28, 13059 Berlin
Sáng 09:30 -11:00
(có cơm trưa tại chùa cho những người tham dự)
Chiều 14:00 -17:00

Berlin - Đức
Chủ Nhật 04 tháng 10 năm 2020

Chùa Phổ Đà
Marzahnerstr. 17, 13053 Berlin
Chiều 14:00 - 16:00

Liên lạc: +49 15208761293

Beatenberg - Thụy sĩ
Thứ Sáu 30 tháng 10 đến Chủ Nhật 08 tháng 11 năm 2020


Liên lạc Kalama Tawya Centre

Xin lưu ý: Những khóa học này dành cho học viên tại châu Âu và không có trực tuyến lên mạng.


Tổ Chức || Thông Báo || Hình Ảnh || Khóa Học || Facebook || Liên Lạc || Toại Khanh || English

© kalamatawyacentre.com

Web management: Cao-Xuân Kiên 130 Avoca Street Randwick NSW 2031 Sydney Australia