Kalama Tawya Centre 

High Road, Pwe Gauk Village, Pyin Oo Lwin, Myanmar (Burma)

Tu Học & Giáo Lý

Chương trình các khóa tu học tại Kalama

Do nạn đại dịch COVID-19, ban điều hành Kalama chưa thể thông báo thời khóa chương trình các khóa tu học tại Kalama. Khi Myanmar mở cửa sân bay quốc tế, chúng tôi sẽ ra thông báo đến quý phật tử.


Meditation retreats at Kalama

Due to the COVID-19 pandemic, Kalama cannot proceed with planning retreat sessions. Once Myanmar opens its airports we will post schedules for meditation classes. Thank you for your understanding and patience.


Tổ Chức || Thông Báo || Hình Ảnh || Khóa Học || Facebook || Liên Lạc || Toại Khanh || English

© kalamatawyacentre.com

Web management: Cao-Xuân Kiên 130 Avoca Street Randwick NSW 2031 Sydney Australia